STEEL WIRE ROPES

REDAELLI
The REDAELLI company produces high-tech steel wire ropes for Rotary drilling applications (oil and gas drilling), Marine applications, for heavy lifting deck cranes on cargo vessels, for lifting applications in harbours, for cableways and other special projects and objects. Steel wire ropes are designed and manufactured pursuant to the request conditions of the buyer.
REDAELLI specific designed series of high-tech steel ropes represent the evolution of the conventional steel wire ropes and are used in a wide range of lifting equipment, vessels, tow boats and vessels at sea, oil and gas drilling, mines, cableways and bridges.

Compacted strands , plastic coated steel and parallel laid cores have been extensively used to improve the wire rope performance in terms of load capacity, life time, wear, fleet angle and crushing resistance. Six, eight, nine or ten strand compacted and non-rotating high-tech ropes offer top level performance for lifting application. The most frequent uses are for hoisting equipment and cargo in ports, on medium-sized and large ship hoists, on cranes, on equipment used for oil and gas drilling.

Redaelli has a Quality system based on ISO 9000 certificate since 1988 and controls of the complete manufacturing process; starting from the wire rod purchase, through the wire drawing, stranding, closing and down to the final testing.
A well experienced team, in cooperation with international partners, is available on request all over the world..
After sales service and technical support have the highest priority in Redaelli.
OleumFlex brosura – engl – sa certifikatom.indd
OleumFlex brosura – engl – sa certifikatom.indd

OleumFlex brosura – engl – sa certifikatom.indd
OleumFlex brosura – engl – sa certifikatom.indd

čelična užad

čelična užad

REDAELLI čelična užad

čelična užad
Tvrtka REDAELLI proizvodi high-tech čeličnu užad koja se primjenjuje pri bušenju nafte i plina, na morskim aplikacijama, pri dizanju tereta u lukama, na kranovima, žičarama i drugim specijalnim projektima i objektima i dizajnirana su i proizvede na u skladu sa zahtjevnim uvjetima kupaca.
Naša specifično osmišljena high-tech čelična užad evolucija su u proizvodnji konvencionalne čelične užadi i koriste se u podizanju opreme, plovila, teglenica i plovila na moru, bušenju nafte i plina, rudnicima, na žičarama i mostovima.

Zbijene niti, plastificirani čelik, paralelno položene jezgre uvelike služe za poboljšanje učinkovitosti užadi kad je riječ o nosivosti, vijeku trajanja i prekidnoj čvrstoći. Šest, osam, devet ili deset niti upletenih zajedno kao i nerotirajuća high-tech užad nude vrhunsku razinu izvedbi za podizanje tereta. Najtipičniji su podizanje opreme i tereta u lukama, srednje i velike palubne dizalice, na opremi za bušenje nafte i plina.

Redaelli posjeduje ISO 9000 certifikat od 1988. godine te ima kontrolu nad cijelim proizvodnim procesom, počevši od kupnje žičane šipke, preko izvlačenja žice, nasukavanja, formiranja krajeva do završnog testiranja.
Dobar i iskusan tim stručnjka, u suradnji s međunarodnim partnerima, dostupan je na zahtjev diljem svijeta.
Usluga poslije prodaje i tehnička podrška najvažniji su u tvrtki Redaelli.

čelična užad

REDAELLI
čelična užad
Tvrtka REDAELLI proizvodi high-tech čeličnu užad koja se primjenjuje pri bušenju nafte i plina, na morskim aplikacijama, pri dizanju tereta u lukama, na kranovima, žičarama i drugim specijalnim projektima i objektima i dizajnirana su i proizvede na u skladu sa zahtjevnim uvjetima kupaca.
Naša specifično osmišljena high-tech čelična užad evolucija su u proizvodnji konvencionalne čelične užadi i koriste se u podizanju opreme, plovila, teglenica i plovila na moru, bušenju nafte i plina, rudnicima, na žičarama i mostovima.
čelična užad
Zbijene niti, plastificirani čelik, paralelno položene jezgre uvelike služe za poboljšanje učinkovitosti užadi kad je riječ o nosivosti, vijeku trajanja i prekidnoj čvrstoći. Šest, osam, devet ili deset niti upletenih zajedno kao i nerotirajuća high-tech užad nude vrhunsku razinu izvedbi za podizanje tereta. Najtipičniji su podizanje opreme i tereta u lukama, srednje i velike palubne dizalice, na opremi za bušenje nafte i plina.

Redaelli posjeduje ISO 9000 certifikat od 1988. godine te ima kontrolu nad cijelim proizvodnim procesom, počevši od kupnje žičane šipke, preko izvlačenja žice, nasukavanja, formiranja krajeva do završnog testiranja.
Dobar i iskusan tim stručnjka, u suradnji s međunarodnim partnerima, dostupan je na zahtjev diljem svijeta.
Usluga poslije prodaje i tehnička podrška najvažniji su u tvrtki Redaelli.