MULTICORE TUBES

22
MULTICORE TUBES
Multicore tubes efficiently connect installation, maintenance and control at the same time. They are made of stainless steel, cunifer or copper.
Multicore tubes efficiently connect installation, maintenance and control at the same time. They are made of stainless steel, cunifer or copper, with a total of 10 tubes in the bundle, and other tube dimensions from 6 to 15 mm or from ¼” to ½” – up to the maximum operating pressure of 440 bar.
They are used mostly in shipbuilding, offshore plants and for liquid, gas or electricity transport.

visezilni cjevovodi
The main advantage of multicore tubes during installation in comparison to the conventional 6 meter long flat seamless tubes is that they are manufactured in continuous length of up to 1.200 m with no seams, and the effects are the following:

 • reduction in installation time and saving space in the tube bundle
 • multiple reduction in the number of tube seams, as well as installation time and seams inspection
 • saving space and simple design for easier bending in any direction – up, down, left, rightli>
 • triple protection of outer tubes and effective protection against mechanical damage
 • simple solution of the tube corrosion problem compared to conventional tubes which are exposed to sea water and shipyard environment

Multicore tubes are most commonly used in shipbuilding for:

 • remote control systems for hydraulic and pneumatic valves in cargo tanks, ballast tanks and service tanks
 • remote control systems for on deck equipment such as winches
 • fixed gas detection system
 • control of instrumentation, sampling and return line systems
 • tank liquid level measurement system
 • CO2 system or dry powder fire prevention system
visezilni presjek bn
Tube materials

304, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L, 6 Mo, Monel 400, Nikal 200, Inconel 600, Inconel 625, Inconel 825, Hastelloy C22, Hastelloy C276, Duplex, Super Duplex, Copper, Cu-Ni 90 / 10

Covering materials

PVC, PVC TCR, FR PVC, HFFR TPU, HFFR PE, PEHD, MDPE, LDPE, XLPE, multicore tube types are approved by all renowned classification companies such as ABS, DNV-GL, BV, CCS, Lloyd's, KR, RINA, RMRS, CRS and come with a several years of warranty.
 
3

višežilni cjevovodi

VIŠEŽILNI CJEVOVODI

višežilni cjevovodi
Višežilni cjevovodi u snopu cijevi učinkovito povezuju instalaciju, održavanje i kontrolu istovremeno. Izrađuju se od nehrđajućeg čelika, kunifera ili bakra, sa ukupno 10 cijevi u snopu, i vanjskim dimenzijama cijevi od 6 – 15 mm ili ¼“ – ½“, do maksimalnog radnog tlaka 440 bara.
Svoju primjenu najviše nalaze u brodogradnji, offshore postrojenjima te za transport tekućina, plina ili struje.

višežilni cjevovodi

Osnovna prednost višežilnih cjevovoda prilikom ugradnje u usporedbi sa konvencionalnim ravnim preciznim bešavnim cijevima u duljini od 6 metara je što se proizvode u kontinuiranoj duljini do max 1.200 met bez spojeva, a učinci su slijedeći:

 • smanjenje vremena montaže i ušteda prostora u snopu cijevi
 • višestruka redukcija broja cijevnih spojeva, kao i vrijeme instalacije i inspekcije spojeva
 • ušteda prostora i jednostavno projektiranje radi lakšeg savijanja u bilo kojem smjeru, kao što je lijevo, desno, gore i dolje
 • trostruka zaštita cijevi vanjskim oblogama te učinkovita zaštita od mehaničkih oštećenja
 • jednostavno riješen problem zaštite korozije cjevovoda u odnosu na konvencionalne cjevovode koji su izloženi utjecaju morske vode i okruženja u brodogradilištima

Najčešća primjena višežilnih cjevovoda je u brodogradnji za:

 • sustav daljinskog upravljanja ventila hidraulike ili pneumatike u tankovima tereta, balastnim tankovima i servisnim tankovima
 • sustav daljinskog upravljanja opreme na palubi poput vitla
 • fiksni sustav detekcije plina
 • upravljanje sustavom instrumentacije, uzorkovanja i povratnih vodova
 • sustav mjerenja razine tekućina u spremniku
 • CO2 sustav ili sustav suhog praha za spriječavanje požaraMaterijal cijevi304, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L, 6 Mo, Monel 400, Nikal 200, Inconel 600, Inconel 625, Inconel 825, Hastelloy C22, Hastelloy C276, Duplex, Super Duplex, Bakar, Cu-Ni 90 / 10Materijal oblogaPVC, PVC TCR, FR PVC, HFFR TPU, HFFR PE, PEHD, MDPE, LDPE, XLPE
  Višežilni cjevovodi tipski su odobreni od strane svih poznatih klasifikacijskih društava, kao ABS, DNV-GL, BV, CCS, Lloyd’s, KR, RINA, RMRS, CRS uz višegodišnje jamstvo.

višežilni cjevovodi