GUME U PLOČI I PROFILI

GUMA U PLOČI, GUMA U ROLI, GUMENI TEPISI
Kompletan asortiman gumeno-tehničke robe izrađuje se od najkvalitetnijih materijala koji zadovoljavaju europske standarde, i to NBR, SBR, EPDM, CSM, NR, VITON, BUTIL I NEOPREN. Komercijalna guma u roli proizvodi se kao nearmirana te armirana s 1-4 sloja tekstilnih uložaka, standardno u debljinama od 1 do 50 mm.
Elektroizolacijski gumeni tepisi proizvode se u dva osnovna tipa:

 • do 20 kV, u debljini 3,5 mm, crni ili sivi s uzorkom ili bez uzorka i s certifikatom
 • do 50 kV, u debljini 4,0 mm, crni ili sivi s uzorkom ili bez uzorka i s certifikatom

Ostali asortiman gumeno-tehničke robe, je slijedeći:

 • guma u roli uljnootporna
 • guma u roli otporna na habanje (abraziju)
 • guma u roli spužvasta
 • guma u roli prehrambene kvalitete
 • samovulkanizirajuća guma u roli
 • guma u roli za oblaganje bubnjeva na transportnim sustavima
 • para guma
 • guma u roli otporna na kemikalije i lužine
 • guma u roli s uzorkom (čepasta guma, rebrasta guma, guma s linijama i sl.)
 • gumirano pluto
OleumFlex brosura - engl - sa certifikatom.indd

GUMA U PLOČI, GUMA U ROLI, GUMENI TEPISI

GUMA U PLOČI, GUMA U ROLI, GUMENI TEPISI

Kompletan asortiman gumeno-tehničke robe izrađuje se od najkvalitetnijih materijala koji zadovoljavaju europske standarde, i to NBR, SBR, EPDM, CSM, NR, VITON, BUTIL I NEOPREN. Komercijalna guma u roli proizvodi se kao nearmirana te armirana s 1-4 sloja tekstilnih uložaka, standardno u debljinama od 1 do 50 mm.
Elektroizolacijski gumeni tepisi proizvode se u dva osnovna tipa:

 • do 20 kV, u debljini 3,5 mm, crni ili sivi s uzorkom ili bez uzorka i s certifikatom
 • do 50 kV, u debljini 4,0 mm, crni ili sivi s uzorkom ili bez uzorka i s certifikatom

Ostali asortiman gumeno-tehničke robe, je slijedeći:

 • guma u roli uljnootporna
 • guma u roli otporna na habanje (abraziju)
 • guma u roli spužvasta
 • guma u roli prehrambene kvalitete
 • samovulkanizirajuća guma u roli
 • guma u roli za oblaganje bubnjeva na transportnim sustavima
 • para guma
 • guma u roli otporna na kemikalije i lužine
 • guma u roli s uzorkom (čepasta guma, rebrasta guma, guma s linijama i sl.)
 • gumirano pluto

GUMA U PLOČI, GUMA U ROLI, GUMENI TEPISI

Kompletan asortiman gumeno-tehničke robe izrađuje se od najkvalitetnijih materijala koji zadovoljavaju europske standarde, i to NBR, SBR, EPDM, CSM, NR, VITON, BUTIL I NEOPREN. Komercijalna guma u roli proizvodi se kao nearmirana te armirana s 1-4 sloja tekstilnih uložaka, standardno u debljinama od 1 do 50 mm.
Elektroizolacijski gumeni tepisi proizvode se u dva osnovna tipa:

do 20 kV, u debljini 3,5 mm, crni ili sivi s uzorkom ili bez uzorka i s certifikatom
do 50 kV, u debljini 4,0 mm, crni ili sivi s uzorkom ili bez uzorka i s certifikatom

Ostali asortiman gumeno-tehničke robe, je slijedeći:

guma u roli uljnootporna
guma u roli otporna na habanje (abraziju)
guma u roli spužvasta
guma u roli prehrambene kvalitete
samovulkanizirajuća guma u roli
guma u roli za oblaganje bubnjeva na transportnim sustavima
para guma
guma u roli otporna na kemikalije i lužine
guma u roli s uzorkom (čepasta guma, rebrasta guma, guma s linijama i sl.)
gumirano pluto