ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТРУБ

O + P
В сотрудничестве с фирмой O+P из Италии, мы можем предложить полный производственный ассортимент оборудования для окончательной обработки гибких и жестких гидравлических и промышленных установок.
Выделяем только некоторые из них:

 • Прессы для гибких труб низкого, высокого и очень высокого давления прессования до 1000 тонн и для диаметров гибких труб для гидравлики до 3“, для промышленности до 10“
 • Устройство для резки труб и снятия фаски
 • Устройства для отметки и укладки присоединений
 • Устройства для очистки трубопроводов
 • Испытательные стенды для испытания труб под давлением
 • Многофункциональные устройства для гибки и обработки концов труб
 • Устройства для предварительного монтажа уплотнительных колец
 • Комплектные подвижные и стационарные мастерские для окончательной обработки гибких труб.


На все купленные устройства предлагаем комплектную логистику; обучение, техническую поддержку, снабжение запасными частями и материалом, необходимыми для работы.
OleumFlex brosura — engl — sa certifikatom.indd
OleumFlex brosura — engl — sa certifikatom.indd

OleumFlex brosura — engl — sa certifikatom.indd
OleumFlex brosura — engl — sa certifikatom.indd
OleumFlex brosura — engl — sa certifikatom.indd

O + P

OPREMA ZA FINALIZACIJU CIJEVI

OPREMA ZA FINALIZACIJU CIJEVI

OPREMA ZA FINALIZACIJU CIJEVI

U suradnji s tvrtkom O+P iz Italije možemo ponuditi kompletan proizvodni asortiman opreme za finalizaciju gibljivih i krutih hidrauličnih i industrijskih instalacija. Izdvajamo samo neke:

 • preše za gibljive cijevi niskog, visokog i vrlo visokog tlaka snage prešanja do 1000 tona i za promjer gibljivih cijevi za hidrauliku do 3“, a za industriju do 10“
 • uređaji za rezanje i guljenje gibljivih cijevi
 • uređaji za označavanje i umetanje priključaka
 • uređaji za pročišćivanje cjevovoda
 • ispitni stolovi za tlačnu probu cijevi
 • multi funkcionalni uređaji za savijanje i obradu krajeva cijevi
 • uređaji za predmontažu brtvenih prstena
 • kompletne pokretne i fiksne radionice za  finalizaciju gibljivih cijevi

Za sve kupljene uređaje nudimo kompletnu logistiku; obuku, tehničku podršku, opskrbu rezervnim dijelovima i materijalom potrebnim za rad.PRIKLJUČCI

PRIKLJUČCI ZA NISKI, SREDNJI, VISOKI I VRLO VISOKI TLAK

priključci

Priključci i čahure za gibljive hidraulične cijevi izrađeni su vrhunskom tehnologijom sa specijalnom površinskom zaštitom koja je bez kroma (VI) i testirana na otpornost slane okoline do 400 sati. Priključci se izrađuju prema DIN, SAE, NPTF, BSPP, JIC normama od čelika, nehrđajućeg čelika i mesinga.

ADAPTERI, REDUKCIJE, ERMETO-SPOJEVI, VEBEO SPOJEVI

Adapteri, redukcije, ermeto-spojevi, VEBEO spojevi, ravni, koljenasti , T spojevi, križni i okretni, kao i matice i brtveni prsteni izrađeni su vrhunskom tehnologijom prema SAE J514 (JIC), SAE J1453 (ORFS), BS 5200 (BSP), METRIC ISO 6149, SAE UNF J 1926-1 i METRIC DIN 2353 normama od čelika, nehrđajućeg čelika, duplexa i mesinga.

FLANGE SUSTAV

OLEUM FLEX prirubnički (flange) sustavi cjevovoda odlikuju se čistoćom postupka, ekološlom prihvatljivošću, prilagođenošću zahtjevima ograničenog radnog prostora te jednostavnom ugradnjom bez unosa toplinske energije na mjestu ugradnje.
Primjenjuju se za brodske sustave hidraulike, podmazivanja, morske vode, protupožarne sustave, sustave odvodnje i sustave zraka te odgovarajuće sustave u offshore industriji.
Prirubnice, „retain“ prstenovi, O-prsteni, T blokovi prema SAE J518; SAE 50 bara; 3000 i 6000 psi. Od čelika i nehrđajućeg čelika potvrđeno tipskim certifikatima klasifikacijskih društava.

AUTOMATSKE SPOJNICE

Za brzo i jednostavno spajanje zračnih i hidrauličnih instalacija namijenjene su brzorastavljive (automatske) spojnice koje odgovaraju međunarodnom standardu ISO7241-1 A/B i ISO 16028 s kuglicama, navojne i s ravnim čelom. Standardna izvedba omogućuje zamjenu sa svim postojećim spojnicama na tržištu.
Uobičajena je primjena u poljoprivredi, građevinskoj industriji, brodogradnji, procesnoj industriji za radne tlakove od 350 do 1200 bara, u veličinama od ¼ do 2“, navoja M, BSP, NPT, UNF od čelika i nehrđajučeg čelika.

PRIKLJUČCI ZA ZRAK „PUSH-IN“

Za brzo i jednostavno spajanje zračnih instalacija namijenjeni su priključci push-in koji odgovaraju međunarodnim standardima.
Upotrebljavaju se standardno za promjere cijevi od #4; 6; 8; 10; 13 i 16 mm i s kombinacijama muško-ženskih navoja 1/8“; ¼“; 3/8“; ½“.
Radni tlak instalacije do 14 bara, temperatura do 80⁰C, a materijal izrade plastika, niklani mesing, prokrom.